Atopisk eksem (AD), også kalt barneeksem, er den vanligste formen for eksem hos barn men forekommer også hos voksne. Opp til 15–20 % av alle barn blir rammet. I begrepet atopi ligger en arvelig tendens til å utvikle ett eller flere av de nært beslektede sykdomstilstandene eksem, allergisk nesetetthet (høysnue) og astma. Allergi mot pelsdyr, pollen og noen ganger matvarer kan også forekomme i forbindelse med et atopisk sykdomsbilde.


Eksemforløp

Eksemforløp Eksemforløp

 

Eksem er en inflammasjon i huden som involverer både over- og underhuden. En inflammasjon oppstår i overhuden med kraftig ansamling av væske i og mellom cellene. Årsaken til væskeansamlingen er at cytokiner frigjøres fra cellene. Et eksem kan forårsake rødhet og nupper samt små blærer som senere kan utvikle seg til væskende sår og sårskorper.

 

Sykdomsårsak

Foruten de arvelige grunnene finnes det en rekke årsaksfaktorer som kan forverre eller fremkalle eksemet. Blant disse er klimafaktorer som sterk varme eller kulde, fysisk anstrengelse med svetting, varme og tette klær samt uttørking som følge av hyppig bading og dusjing. Eksemet kan også utløses av infeksjoner, allergener i mat eller luft og psykiske faktorer som stress. Dessuten kan mikroorganismene som finnes på huden, som sopp og bakterier, både forårsake og forverre eksem. Ettersom mange faktorer ofte virker sammen kan det være vanskelig å peke nøyaktig ut hva som utløser eksemet.

 

Hvilken betydning mat har i forbindelse med eksem er omdiskutert. Hos små barn kan visse matvarer som for eksempel egg, melk, fisk, sitrusfrukter, steinfrukter og nøtter gi reaksjoner, men avtar deretter gradvis hos eldre barn og voksne.

 

 

Klinisk bilde og sykdomsforløp

Hovedsymptomene er kløe og påfølgende utslett. Eksemet har forskjellig karakter avhengig av pasientens alder. Hos små barn opp til toårsalderen er det mer diffust utbredt, for senere, i 2–12-årsalderen, å bli mer lokalisert til de såkalte hudfoldene – innsiden av albuene, knehasene, rundt øynene, baksiden av lårene og seteområdet. Voksne får ofte håndeksem, men kan også ha langvarig eksem i ansiktet og på halsen, ryggen og brystet.

 

Den arvelige tendensen til å få eksem kan per i dag ikke behandles bort. Derimot kan forskjellige typer behandling få eksemet under kontroll. Eksemet har ett svingende forløp og til nå har man ikke kunnet påvise tydelige årsaker til dette. Det er ofte bedre om sommeren takket være klimafaktorer, luftigere klær, sol og hvile.

 

Prognosen er god på sikt. Man regner med at omtrent 80–90 % blir kvitt eksemet i løpet av oppveksten.

 

 

Utredning

Atopisk eksem er først og fremst en klinisk diagnose, det vil si eksemets utseende, karakter og forløp er mer avgjørende enn forskjellige prøvetakinger. Derimot bruker man tester ved utredning av slimhinneallergi som astma og høysnue. En mistenkt matallergi bevises best med eliminasjon, som da skal gi en klar forbedring, mens en reintroduksjon skal gi en klar forverring, ikke bare én gang, men hver gang det prøves.

 

 

Diagnose

Vanlige tegn på atopisk eksem er at pasienten:

  • har hatt tilfeller med eksem i hudfoldene
  • har hatt astma eller høysnue
  • har hatt tørr hud det siste året
  • har synlig eksem på typiske hudområder som hudfolder eller for barn under fire år på kinn, panne og utsiden av ben og armer
  • har hatt symptomer som begynte før toårsalderen

 

Behandling

Som forebyggende behandling er det viktig å bruke mykgjørende midler regelmessig. Ettersom hudbarrieren er dårlig og huden mangler enkelte fettstoffer, må fett og fukt tilføres regelmessig hos pasienter med atopisk eksem. Som regel må man smøre flere ganger hver dag med mykgjørende krem.

Når eksemet oppstår, demper Ovixan 0,1 % krem inflammasjonen og reduserer kløen.

 

En kortisonbehandling skal ikke avbrytes brått når huden ser frisk ut. Pasienten skal fortsette å smøre med Ovixan 0,1 % krem til eksemet er leget og kløen forsvunnet – ellers kan det blomstre opp igjen. Behandlingen skal deretter reduseres langsomt. Behandlingen bør følges opp med nytt legebesøk, og som regel må det gis oppdatert informasjon.

 

 

Husk:

  • at det er bedre å dusje enn å ta et bad, som tørker ut huden mer.

  • at kløen fremkaller en ubevisst vane med å klø seg, noe som i sin tur irriterer huden og gjør at kløen blir verre. Det er absolutt viktig å bryte denne kløsirkelen.

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBER DU I HELSEVESENET?