For et komplett sammendrag av eventuelle bivirkninger gå inn på Legemiddelverket.

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBER DU I HELSEVESENET?